+4771268050

Arbeidsinkludering

Kommer mer info snart

Mer informasjon:

For å søke jobb hos oss må du først kontakte ditt lokale NAV-kontor. 

 

Mer informasjon om VTA

 

Mer informasjon om AFT

 

For informasjon om kommunale plasser, kontakt: Heidi@aspekthustadvika.no