+4771268050

AFT – arbeidsforbedrende trening

AFT retter seg mot personer som har nedsatt arbeidsevne og
sammensatte bistandsbehov og som har behov for oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.

 

Aspekt Hustadvika har 10 AFT plasser.

 

I første fase handler det om kartlegging, avklaring, utprøving
og å legge en plan for tiltaksperioden. Neste fase er utprøving i ordinært
arbeid. Karriereveiledning og opplæring er en del av tiltaket.

 

Når tiden er inne for utprøving i ordinært arbeid vil Aspekt
Hustadvika følge opp ute i bedriften. Målet vil alltid være å skape framgang og
tilnærming til ordinært arbeid.

 

Tiltaksperioden er et år, med mulighet for forlengelse i et år
til.

 

Hva er AFT?