+4771268050

Miljøstasjonen på Eide har egne åpningstider!   

Mandag 09.00-19.00 - tirsdag stengt - onsdag, torsdag og fredag 09.00-15.00

Lørdagsåpent: 22.januar, 19 februar, 19 mars, 21 mai, 18 juni, 16 juli, 20 aug, 17 sept, 15. okt, 19. nov, 17. des.

ASPEKT Hustadvika AS sysselsetter 84 personer pr. 31.12.2019. Bedriften er et kommunalt eid aksjeselskap. Hustadvika kommune eier 100 % av aksjene. Vi er en (Vekstbedrift) tiltaksbedrift for NAV og kommune. 01.01.2019 fusjonerte Torabu as og Svanpro as, og vi har fortsatt tilholdssted og avdelinger både på Tornes og Eide.

 

Bedriften har slik personellsammensetning pr 31.12.2019:

 

VTA 32 plasser

AFT 10 plasser

Kommunale 24 plasser

Tilretteleggere, veiledere og administrasjon 18 stk (17,35)

Torabu AS ble stiftet 8.november 1993 under navnet Fræna Produkter AS. I juli 2004 endret bedriften navn til Torabu AS. Dette som et ledd i arbeidsgiverorganisasjonen ASVL sin strategi for landsdekkende markedsføring av bedriftene, etter dette kjent som vekstbedriftene. Pr. i dag, 2019, er det ca. 220 vekstbedrifter i landet.

 

Selskapets formål var å drive produksjon og salg av varer og tjenester i Fræna. Selskapet skulle sysselsette funksjonshemmede som ikke hadde mulighet for arbeid i det ordinære arbeidslivet, arbeidsmarkedsbedrifter eller annen vernet virksomhet.

 

Selskapet har utviklet seg fra å være et arbeidssamvirke (ASVO) til en (Vekstbedrift) tiltaksbedrift for NAV og kommune, som gjennom individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver og opplæring, utvikler og kvalifiserer mennesker for arbeidslivet.

 

Bedriftens visjon er: Sammen om ny vekst (godkjent av styret 14. desember 2005).

 

Svanpro AS ble stiftet 16.05.2002. De første årene var bedriften lokalisert i lokaler ved Svanviken i Eide, med utleier Kirkens Sosialtjeneste. Fram til 2010 var også Kirkens Sosialtjeneste medeier i bedriften. I 2010 flyttet bedriften inn i nye lokaler ved Ellingsmarka industriområde. Samtidig ble Eide kommune eneaksjonær i Svanpro AS.